Thursday, November 27, 2008

err...

"" Para sahabat seluruhnya penuh perasaan dan syu'ur ( tanggungjawab) di mana manusia keseluruhannya dipikul dengan beban tanggungjawab ini, tidak boleh dielak atau ditolak dengan sebarang alasan, padah penolakkan tanggungjawab atau melarikan diri darinya adalah sangat buruk dan berat malah lebih buruk lagi dari penyiksaan itu sendiri, kerugian yang bakal mereka alami terlalu besar jika dibandingkan dengan kepayahan yang mereka hadapi, ekoran kesanggupan mereka memikul tugasan ini. Malah kerugian ini turut ditanggung oleh manusia sejagat."


note: found this at dakwah.info .. menyentap tangkai hati.. sahabat dulu begini..saya pula???

No comments: